سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اندیشه پاک با نگاه برهنه

خدای تو کیست ؟

به ما آموختند که خدا بزرگ است آنقدر که در وصف نمی گنجد و گفتند او از رگ گردن به تو نزدیکتر است و گفتند هر آنچه در فکر تو ست و تو باور کردی و ای وای بر تو .

خدا کسی است که موقع گرفتاری دعا میکنم و یقین ندارم که اوست یا کسی که جواب دهد یا خیر.

لا اله الا الله

خدای من کیست ؟

غیر خدایی نیست پس خدای من هر لحظه زندگی من است . چرا تعجب میکنی ؟

خدا را گذاشته ای یک گوشه و هر اتفاقی می افتد او را در حاشیه می بینی و تا کارد به استخوانت نرسد او را نمی بینی .

هر لحظه اوست ، چرا اگر اتفاقی برایت می افتد او را نمی بینی . اگر خوبی یا بدی او را نمی بینی و با او حرف نمی زنی ؟

کسی غیر از او در زندگی تو نیست هر لحظه به شکلی تجسمش میکنی ولی از او غافلی .

اگر ناراحتی با او سخن کن ، اگر خوشحالی نیز .

او سختی را در دنیا قرارداد چون تو مسافری و اگر لذت زیادی در دنیا بود دلبسته میشدی و از راه تکامل باز میماندی .

بدی ها از عدم خوبی حادث شد و گرنه او خوب مطلق است و هر جا بدی هست از آن (غیر خدا ) دوری کن و یا با خوبی جایگزین کن.

قدرت فکر تو در آنست که میتواند سرکشی کند همانطور که شیطان سرکشی کرد و میتواند اطاعت کند و به کمال نایل گردد همانطور که محمد(ص) به معراج رفت.

سرمایه ما به قدر استفاده از فکر نامحدود ماست. ما به کاهی بسنده کرده ایم و گنجشک روزی بدنبال طعمه روز خود سرگردان در دنیا پرسه می زنیم و سرمایه گرانبها ی عمر را

خرج میکنیم .

 

 


نوشته شده در یکشنبه 90/8/29ساعت 4:48 عصر توسط مهدی نظرات ( ) |


 Design By : Pichak