سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اندیشه پاک با نگاه برهنه

خداوند در سوره بقره میفرماید : کسانی که ایمان دارند و عمل صالح میکنند به باغهایی که از زیرش نهر ها جاری است داخل میشوند و هر گاه میوه ای روزی شان شود گویند

همانگونه که قبلا وعده شده بود و برای آنان همسرانی پاک میفرستیم تا جاودانه در آن خشنود باشند.

عمل صالح شما بدل به باغی می شود که از زیرش نهر ها جاری است چرا زیرش ؟ چون بقای نهر بدست تداوم عمل خیر شماست و اگر بر عمل صالح باقی ماندید باغ به ثمر می نشیند

 و از میوه اش در دنیا و آخرت بهر ه مند میشوید طبق وعده خداوند و شک نکنید .

چرا باغ ؟ چون کثرت عمل صالح مقصود است و محدودیتی در آن نیست .

غرض از همسران پاک چیست ؟ ما میگوییم سبحان الله   این تسبیح بسیار بزرگ است یعنی چون یقین داریم خدا پاک است پس ضرر ودشمنی از او متوجه ما نیست و ما تسلیم محض او

میشویم و حتی در خلوص بالا اختیار خود را بدست او میسپاریم برای رستگاری خود . لذا پاکی همسر یعنی همدمی که از او هراسی متوجه تو نباشد و با یقین با او خوشی کنی و جاودانه

با او  لذت ببری .

 


نوشته شده در دوشنبه 90/5/10ساعت 9:28 صبح توسط مهدی نظرات ( ) |


 Design By : Pichak